Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Järnhandel"
[texts]Koskullskulle gruvförsäljning - Filipsborgsarkivet
I brevet lämnar firman Oscar Casell sitt åtlåtande vad beträffar en planerad försäljning av gruvorna. I detta PM ansförs synpunkter på järnhalten som inte får understiga 61% om fortsatt brytning skall vara lönsam. Dessutom blir då gruvorna osäljbara. Dessutom framförs synpunkter på bristande infrastruktur inom gruvområdet som kommer att kräva stora insatser av en köpare.
Keywords: kalix id 363-364; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; gruva; casell; järnhandel
Downloads: 44
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts